Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek

Aktualności DOLNOŚLĄSKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Galerią Victoria w Wałbrzychu organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.  Podczas prezentacji odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną”.

Prezentacja odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku od godziny 12:00 do godziny 16:00 w Galerii Victoria w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 64.


Celem tego wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą przez m.in. zaprezentowanie świątecznych potraw i wypieków, występy zespołów ludowych, promowanie i sprzedaż rękodzieła charakterystycznego dla mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu.


Podstawowe warunki udziału w konkursie:

  1. Uczestnikiem Prezentacji może być każde koło gospodyń wiejskich lub organizacja pozarządowa z terenu województwa dolnośląskiego.
  2. Z terenu jednego powiatu może być zgłoszone jedno koło gospodyń wiejskich oraz jedna organizacja pozarządowa. Decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszeństwo zgłoszenia mają koła gospodyń wiejskich.
  3. Dopuszcza się możliwość udziału więcej niż jednego koła gospodyń wiejskich /organizacji pozarządowej z jednego powiatu w sytuacji, gdy przesłane zgłoszenia nie będą przekraczały maksymalnej liczby zgłoszeń w „Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”. Decyduje kolejność zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej, wydrukowanej i podpisanej karty zgłoszenia uczestnictwa na adres Urząd Marszałkowski Województw Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek” lub skan wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycja.stec@dolnyslask.pl do 17 marca 2023 roku.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 71 770 44 69 lub mailowy patrycja.stec@dolnyslask.pl.

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *