Gospodynie do Dzieła! – III edycja

Aktualności

Zakup sprzętu, wyposażenia lub zorganizowanie wydarzenia dla lokalnej społeczności mogą zostać sfinansowane przez Fundację BGK. Trzecia edycja programu „Gospodynie do Dzieła” rusza w kwietniu.

Konkurs skierowany jest do KGW zarejestrowanych przez ARiMR, z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.) – Lista gmin

Uwaga ! W III edycji Gospodynie do Dzieła! NIE mogą wziąć udziału Grantobiorcy z I i II edycji. W III edycji programu wygra maksymalnie 50 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę do 10 000,00 zł brutto/projekt.


Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

-zakup Sprzętu/Wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych
działań w ramach Projektu z poniższych kategorii:
•sprzęt AGD,
•komputer, drukarka, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon,
•stroje ludowe, instrumenty muzyczne,
•maszyna do szycia,
•namiot,
•meble np. szafki kuchenne, stoły, krzesła, ławki itp.,

-materiały/produkty/gadżety potrzebne do organizacji festynu,
jarmarku, pikniku, spotkania organizowanego przez koło gospodyń
wiejskich, których koszt nie może być wyższy niż 2 000,00 zł brutto
(koszt nieobowiązkowy),

-usługa księgowa, związana z Projektem, której koszt nie może być
wyższy niż 500,00 zł brutto (koszt nieobowiązkowy).


Start naboru od czwartku 13 kwietnia od godz. 10.
Na stronie Organizatora znajdują wszelkie potrzebne informacje, a dla
beneficjentów szczegółowy instruktarz rozliczenia projektu.


Życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *