Kobiety tworzą innowacje. Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

Do 28 czerwca można zgłosić się do udziału w ogólnopolskim konkursie “Kobiety tworzą innowacje”. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie informacji dotyczących roli kobiet we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konkurs organizowany jest w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.
Mogą w nim wziąć udział:
przedstawicielki nauki, działające na rzecz rolnictwa, tj.  kobiety prowadzące badania naukowe oraz prace badawczo-wdrożeniowe, posiadające minimum status doktorantki,
a także kobiety wdrażające nowatorskie rozwiązania w prowadzonej przez siebie działalności, których celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tj.: prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie RP, lub prowadzące lub współprowadzące na terenie RP działalność gospodarczą, której zakres bezpośrednio lub pośrednio obejmuje/wspiera produkcję zwierzęcą, roślinną oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

W ramach konkursu przewidziane są 4 kategorie:
Kategoria 1: Naukowczyni w produkcji roślinnej
Kategoria 2: Naukowczyni w produkcji zwierzęcej
Kategoria 3: Naukowczyni w przetwórstwie rolno-spożywczym
Kategoria 4: Innowacyjna rolniczka / przedsiębiorczyni wiejska
Wyłonione w ramach konkursu laureatki otrzymają nagrody finansowe:
I miejsce – nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto
II miejsce – nagroda w kwocie 4 500,00 zł brutto
III miejsce – nagroda w kwocie 3 000,00 zł brutto
Kapituła Konkursu ma prawo przyznać wyróżnienia w formie finansowej w kwocie nieprzekraczającej 1 500,00 zł brutto.
Panie zainteresowane udziałem w konkursie powinny wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny online, który znajduje się na stronie https://www.ksowplus.pl/. Tutaj także znajduje się Regulamin konkursu.
Każde zgłoszenie powinno zawierać dokumentację fotograficzną projektu opisanego w zgłoszeniu i spełniać kryteria, o których mowa w § 2 Regulaminu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 czerwca 2024 r.
Źródło: www.ksowplus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *