Bonus frekwencyjny. Zmiana zasad finansowania

Aktualności

Pomoc finansowa dla KGW w ramach tzw. bonu frekwencyjnego będzie przysługiwała również kołom działającym w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, a jej wysokość wyniesie  5 tys. zł wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zmiany w sposobie finansowania Kół Gospodyń Wiejskich.W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany dotyczą m.in. finansowania Kół Gospodyń Wiejskich:

„7). rozszerzenie katalogu kół gospodyń wiejskich, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach tzw. bonu frekwencyjnego o te, które od dnia 15 października 2023 r. działały na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach albo działały w ramach kółek rolniczych, ograniczenie do maksymalnie 50 tys. zł kwoty pomocy dla jednego koła oraz nałożenie obowiązku zorganizowania co najmniej dwóch wydarzeń mających na celu integrację lokalnej społeczności poprzez wykreślenie jako warunku ubiegania się o pomoc” – widnieje na rządowych stronach.

Co to oznacza?

„Projekt przewiduje umożliwienie udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich w wysokości 5 tys. zł i jednoczesne zobowiązanie koła do realizacji tylko jednego wydarzenia integrującego społeczność lokalną zamiast dwóch, zniesienie ograniczenia pomocy do kół działających tylko na obszarze gmin do 20 tys. mieszkańców” – czytamy na stronie Serwisu Samorządowego PAP.

Termin naboru wniosków ma być wydłużony do 20 września. Wypłata pomocy potrwa do 13 grudnia. Po zmianach KGW będą miały czas do 30 września 2025 r. na realizację wydarzenia integrującego społeczność lokalną. Rozliczenie pomocy ma nastąpić do 31 października 2025 r.

Niektóre KGW nie ukrywają rozczarowania tą sytuacją i podkreślają, że „nie można zmieniać zasad po rozegranym meczu”.

„My dziś podjęłyśmy decyzję że nie będzie wnioskować o te pieniądze. 5 tys. to za mało by zorganizować porządną imprezę dla mieszkańców” – piszą w sieci.

Według PAP, rozporządzenie ma być przyjęte przez Radę Ministrów jeszcze w czerwcu.

Przypomnijmy, że tak zwany „bonus frekwencyjny”, zgodnie z zapowiedzią rządu Mateusza Morawieckiego miał był wypłacony tym KGW, których siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc. Wysokość wsparcia miała stanowić iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy. Środki  z  tego tytułu miały być wypłacone KGW do 30 czerwca 2024 r.jako nagroda za aktywne zachęcanie mieszkańców do udziału w wyborach parlamentarnych.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/mrirw-zapowiada-zmiany-w-finansowaniu-kol-gospodyn-wiejskich

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-sposobow-realizacji-niektorych-zadan-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa62

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *