Wizja Zero. Filmowy konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

„Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”! – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu w orientacji poziomej (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Siedem „złotych zasad” koncepcji „Vision Zero”:

  1. Zostań przywódcą – wykaż zaangażowanie w zasady. Twoje zachowanie jako lidera decyduje o sukcesie lub porażce bhp w Twojej firmie.
  2. Określ zagrożenia – kontroluj ryzyko. Ocena ryzyka jest ważnym narzędziem do terminowej i systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz ryzyka, a także do podejmowania środków zapobiegawczych.
  3. Zdefiniuj cele – opracuj programy. Sukces w dziedzinie ochrony pracy wymaga określenia jasnych celów i podjęcia praktycznych kroków, które powinny zostać przewidziane w oddzielnym programie.
  4. Stwórz dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematyczne prace nad poprawą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie nie wymaga dużego wysiłku. Opłaca się.
  5. Zapewnij bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, podczas pracy z maszynami i sprzętem. Maszyny, urządzenia, sprzęt oraz miejsca pracy są muszą być bezpieczne. Ma to wpływ na zdrowie oraz życie pracowników.
  6. Podnoś kwalifikacje – rozwijaj umiejętności zawodowe. Inwestuj w edukację i szkolenie swoich pracowników. Upewnij się, że kwalifikacje każdego z nich odpowiadają stanowisku.
  7. Inwestuj w kadry – motywuj poprzez uczestnictwo. Angażując pracowników w rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z ochroną pracy, podnosisz ich motywację.

Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu Formularza, który jest załącznikiem nr 1 do regulaminu oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu).

Przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2024 r.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Tu animacja  promującą konkurs „Moja Wizja Zero” https://www.youtube.com/watch?v=vYwjOa-pKbw

Źródło : https://www.gov.pl/web/krus/vi-edycja-konkursu-filmowego-krus-dla-mlodziezy-rozpoczeta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *