Eko-gospodyni”. Jeszcze można aplikować

Aktualności Dotacje i konkursy

Został niespełna miesiąc, aby złożyć wniosek w ramach IV edycji programu grantowego “Eko-gospodyni”. Na autorski projekt można otrzymać nawet 10 tys. zł.

Przypominamy, że tylko do końca lipca można aplikować o dofinansowanie projektu w ramach programu grantowego „Eko- gospodyni” Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”.

Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń KGW.

Składane projekty mogą dotyczyć m.in.:

–  organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,

–  organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),

–  organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,

– organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,

– organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,

–  organizacji działań dotyczących eko-upraw,

– organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności.

W konkursie mogą wziąć udział KGW zarejestrowane w ARiMR. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 tys. zł. Jeden projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 10 tys. zł. Jedno KGW może złożyć jeden wniosek.  

Wniosek należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59 na stronie :

www.pomaganie-krzepi.pl/generator

Więcej szczegółowych informacji na temat programu grantowego można znaleźć w regulaminie: https://www.pomaganie-krzepi.pl/plik,14209,regulamin-programu-grantowego-dla-kgw-2024-pdf.pdf