„Historia i patriotyzm”. Konkurs dla młodych organizacji

Aktualności

W konkursie „Historia i patriotyzm” na realizację autorskiego projektu młode organizacje i grupy nieformalne mogą pozyskać nawet 10 tys. zł.

Celem konkursu ogłoszonego przez Federację Patriotyczną jest wsparcie dla małych projektów historycznych realizowanych przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z całego kraju.
Młode organizacje pozarządowe – istnieją krócej niż 5 lat (60 miesięcy) oraz osiągnęły za ostatni rok obrotowy przychód mniejszy niż 50 tysięcy złotych.
Grupa nieformalna – to co najmniej trzy osoby fizyczne, chcące zrealizować projekt samodzielnie lub za pośrednictwem patrona – organizacji pozarządowej.
Tematyka wniosków może dotyczyć: zagadnień z historii Polski i świata, edukacji historycznej dzieci i młodzieży, opieki nad środowiskami kombatanckimi oraz osobami represjonowanymi, rekonstrukcji historycznych oraz wszelkich działań opartych o wiedzę historyczną kształtujących patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.
Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie, a kwota dotacji nie może przekroczyć 10 tys. złotych. Budżet programu wynosi 130.000,00 PLN.
Termin składania wniosków upływa 21.07.2024 r. i należy je składać w generatorze Witkac.pl
Termin realizacji projektów zamyka się w terminie od 1.08. – 30.11.2024.
Wszelkie pytania na temat konkursu oraz zgłoszenia na szkolenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: regranting.fp@odraniemen.org
Regulamin Konkursu: Konkursy / Historia i patriotyzm. Konkursy małych grantów dla organizacji NGO i grup nieformalnych. – witkac.pl

Projekt finansowany jest z środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030