„Skarby zaklęte w szkle”. Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

Koła gospodyń wiejskich z województwa warmińsko- mazurskiego, które specjalizują się w  przygotowywaniu przetworów domowych mogą wziąć udział w konkursie „Skarby zaklęte w szkle” – Edycja Warmia, Mazury, Powiśle!” Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 18 lipca.

Konkurs skierowany  do KGW z województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich  organizuje Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

„Chcemy zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców bogactwo i różnorodność lokalnych tradycji kulinarnych, a także wspierać rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – piszą  organizatorzy.

Koła mogą zgłosić maksymalnie jeden produkt w każdej kategorii:


• Domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.)
• Domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne)

• Domowe przetwory mięsne i rybne

Laureaci konkursu (KGW) otrzymają  nagrody finansowe w każdej z trzech kategorii:

I miejsce – 400 zł

II miejsce – 300 zł

III miejsce – 200 zł

oraz możliwość udziału w prestiżowej konferencji „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat” w Gdańsku!

Udział w konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie i przesłanie  formularza zgłoszeniowego do 18 lipca: https://forms.gle/6GUVzw14y3knNBYD6

KGW przesyłają opis wykonania zgłaszanych przetworów. Na tej podstawie zostają zaproszone do udziału w konkursie, Następnie  KGW przywożą ze sobą przetwory i prezentują je podczas konkursu na przygotowanych przez siebie stoiskach wystawienniczych.

Kryteria oceny:

Pierwsze wrażenie – wygląd, estetyka, opakowanie itp.

Walory smakowe i zapachowe

Cechy wyróżniające produkt spośród innych– jakość, atrakcyjność, związek z regionem, oryginalna nazwa itp.

Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu-wykorzystanie lokalnych surowców.

Przed  wypełnieniem formularza  koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem konkursu:: https://wmirol.org.pl/wp-content/uploads/2024/07/REGULAMIN-KONKURSU-Skarby-zakl%C4%99te-w-szkle.pdf

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 lipca 2024 r. w Olsztynie.

Źródło. https://wmirol.org.pl/