Opolskie Tradycje Dożynkowe. Wyniki konkursu

Aktualności

Dwadzieścia dwa koła oraz stowarzyszenia otrzymały granty w ramach konkursu „Opolskie Tradycje Dożynkowe”.

Nagrody finansowe, których łączna pula wynosiła200 tys. zł ufundowało Województwo Opolskie. Na początku lipca podpisano umowy z beneficjentami. Na liście nagrodzonych projektów znajdują się między innymi  wydarzenia związane z tradycjami i obrzędami okresu żniw i dożynek oraz zakup lub wykonanie strojów ludowych lub ich elementów charakterystycznych dla kultury ludowej Śląska Opolskiego.


Nagrody otrzymali :

 • Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice Fałkowickie (Korony) – 8 000 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi (Dożynkowa Gmina Reńska Wieś) – 7 000 zł
 • Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach (Folkowo i na  ludowo”PIKNIK DOŻYNKOWY”) – 10 500 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich “Łomniczanki” (“Opolskie Tradycje Dożynkowe”) – 10 500 zł
 • Stowarzyszenie Misja Integracja (Dożynkowe tradycje i obyczaje na Śląsku Opolskim) – 9 000 złStowarzyszenie “Nasze Ciepielowice” (DOŻYNKI PO OPOLSKU) – 11 000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Różyna”Różynianki” (Różynianki – tradycja Śląska Opolskiego) – 8 000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Suchej (Przeszłość i Przyszłość w Jednym Kłosie: Łączymy Pokolenia Tradycją
  od Zapomnienia) – 9 000 zł
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Barut (Strojni na żniwne) – 10 000 zł
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec (“Strojne Zielenianki”) – 5 000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach (Kod kulturowy – ubiór ludowy) – 11 000 zł
 • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Raszowa (Koronę dożynkową szykujemy – śląskie stroje potrzebujemy) – 11 000 zł
 • Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji (Tradycje żniw – dożynkowe spotkania) – 5 000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Puszynie (Promocja strojów regionalnych śląska opolskiego) – 9 000 zł
 • Stowarzyszenie “Sukces po Opolsku” (Z sukcesem wspieramy tradycje – zakup strojów ludowych) – 10 000 zł
 • Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona (Wsparcie
  tradycji dożynkowych w Karłowicach) – 7 500 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich “Dziouchy z klasą” z siedzibą w Masowie (Zakup strojów dożynkowych dla małych i dużych) – 10 000 zł
 • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Grabin “Integracja”(Tradycyjne Dożynki 2024) – 9 000 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach (Stroje dożynkowe naszym dziedzictwem
  kulturowym) – 11 000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku (Opolskie stroje ludowe) – 10 000 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice (Z historią i tradycją za pan brat) – 11
  000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej (Tradycje dożynkowe w sołectwie Rzędowice na terenie gminy Dobrodzień) – 7 500 zł
 •  Żródło: https://nto.pl/