Organizacyjnie o II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich do Gospodyni Narodu

Aktualności

26 sierpnia 2024 roku odbędzie się II Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich do Gospodyni Narodu na Jasnej Górze. Wzorem roku ubiegłego, członkinie KGW całej Polski zjadą się na Jasnej Górze, by wspólnie modlić się w swoich intencjach oraz intencjach Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.

Wspólna Modlitwa i Msza Święta

Podczas pielgrzymki odbędzie się uroczysta msza święta, dedykowana intencjom wszystkich KGW. To wyjątkowa okazja, by zjednoczyć się we wspólnej modlitwie, dziękując za dotychczasowe osiągnięcia oraz prosząc o dalsze błogosławieństwo dla wszystkich członkiń i ich rodzin.

Ważne Informacje Organizacyjne

W tym roku KGW muszą pokryć koszty dojazdu z własnych środków. Prosimy o zgłaszanie udziału poprzez wysłanie informacji na adres mailowy: promocja@kolagospodynwiejskich.org do dnia 5 sierpnia 2024 roku.
W zgłoszeniu należy podać nazwę KGW oraz liczbę osób uczestniczących w pielgrzymce.

Chociaż transport będzie musiał być zorganizowany we własnym zakresie, zachęcamy do wnioskowania o współfinansowanie transportu w lokalnych samorządach (gminach, powiatach czy województwach). Wzór wniosku o dofinansowanie dojazdu, który KGW mogą wykorzystać, jest dostępny. Wystarczy poprosić o taki wniosek mailowo na adres: promocja@kolagospodynwiejskich.org.

Pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymka do Jasnej Góry to nie tylko duchowe przeżycie, ale także doskonała okazja do integracji i wymiany doświadczeń między członkiniami różnych KGW. Spotkanie to umożliwia nawiązanie nowych znajomości i pogłębienie istniejących więzi w duchu wspólnoty i wzajemnego wsparcia.

Dołącz do Nas!
Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Razem możemy tworzyć piękną tradycję wspólnych pielgrzymek i modlitw w intencji naszych społeczności. Niech Jasna Góra stanie się miejscem, gdzie co roku spotykają się serca pełne wiary, nadziei i miłości.

Czekamy na Wasze zgłoszenia i do zobaczenia 26 sierpnia na Jasnej Górze!