Kontakt

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich

Ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7A
28-300 Jędrzejów
Kontakt telefoniczny: 728-435-470

Godziny pracy: 
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Kontakt mailowy: kontakt@kolagospodynwiejskich.org

Promocja, Reklama, Współpraca

promocja@kolagospodynwiejskich.org