O nas

Szanowni Państwo,

Koła Gospodyń Wiejskich to opoka każdej wiejskiej społeczności. Pielęgnują tradycję, integrują, uczestniczą w akcjach charytatywnych, ale przede wszystkim z pasją działają na rzecz swojego środowiska oraz społeczności lokalnej.

Dlatego właśnie podjęliśmy trud założenia organizacji, która w swoim założeniu stanowić ma pomoc i wsparcie dla działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Narzędziem, które ma pomagać w realizacji wytyczonych celów ma być m.in. tworzony przez nas Portal, który dedykowany jest tematyce tylko i wyłącznie KGW.

Muzeum Wsi Kieleckiej, grudzień 2022 fot. Łukasz Bełdowski

Pragniemy na bieżąco informować o Państwa działalności, ciekawych pomysłach, projektach, sukcesach a dzięki temu stanowić źródło inspiracji dla kolejnych dobrych inicjatyw. Zamierzamy informować o nowych konkursach, grantach i możliwościach dotacyjnych, z których będą Państwo mogli korzystać. W zakładce kalendarium naszą intencją jest zamieszczanie wydarzeń w podziale na województwa oraz tych o zasięgu ogólnopolskim. Chcielibyśmy, żeby znaleźli tam Państwo informacje o wydarzeniach w których można wziąć udział. Baza wiedzy na Portalu stanowić ma zbiór przydatnych informacji dla KGW ale także zbiór przydatnych dokumentów, które są użyteczne w codziennych potrzebach funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Chcielibyśmy tworzyć kompendium wciąż aktualizowanej wiedzy przydatnej w Państwa działalności.

Osobną funkcjonalnością Portalu jest Sprzedaż Lokalna. W zakładce tej znajdą Państwo mapkę z podziałem na województwa i powiaty. Gdy wybierzecie interesujący Was rejon Polski pojawią nam się Koła Gospodyń Wiejskich, które sprzedają swoje produkty i posiadają swoją ofertę sprzedażową. Naszą intencją jest promować Państwa oferty sprzedażowe i łączyć z klientami mieszkającymi w Państwa okolicy. Jeżeli osoby prywatne bądź firmy chciałyby zakupić produkty kulinarne, zamówić catering lub zupełnie inne produkty lub usługi, to naszym marzeniem jest by mogli to zakupić właśnie u Państwa. Wspieramy lokalną przedsiębiorczość Kół Gospodyń Wiejskich i chcemy kłaść duży nacisk na Państwa promocję w tym zakresie.

Kolejnym aspektem sprzedażowym jest tworzony sklep dedykowany dla Kół Gospodyń Wiejskich. W zakresie tym zapraszamy do kontaktu z nami zarówno Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane sprzedażą swoich produktów na całą Polskę jak i wszystkie podmioty oferujące swoje produkty i usługi dla KGW.

Następnym działem naszego portalu są kulinaria. Koła Gospodyń Wiejskich są jedynymi organizacjami, które chronią i przekazują kolejnym pokoleniom przepisy naszych przodków, przyczyniając się do ocalenia tej ulotnej części niematerialnego dziedzictwa kultury. Utrwalimy przepisy nadesłane przez Państwa i sprawimy, że znowu powrócą na polskie stoły. Na chwilę obecną wprowadziliśmy na Portalu prosty podział na zupy, dania główne oraz desery ale w miarę rozwoju i współpracy z Państwem jesteśmy gotowi na dalsze modyfikacje.

Jako Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do współpracy i współdziałania wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z całego kraju, lokalne związki kół a także organizacje działające na rzecz KGW w Polsce. Bardzo chętnie włączymy się także w Państwa inicjatywy, będziemy przedstawiać własne i zapraszać Państwa do udziału. W miarę możliwości pomagać będziemy także w aspektach księgowych i dotacyjnych.

Jako Portal jesteśmy w pełni dla Państwa i otwarci na Państwa sugestie, gotowi do pracy i wszelkich zmian, które będą na korzyść Kół Gospodyń Wiejskich i Państwa działalności. Jesteśmy otwarci na wszelkie  propozycje, które sprawią, że portal  zyska Państwa uznanie.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy,
Redakcja Portalu oraz Zarząd PZ KGW