Prawne Aspekty Funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce

Artykuł opisuje prawne aspekty funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Zbiór porad prawnych i przepisów według których koła mogą być zakładane i prowadzone. W dokumencie poruszany jest aspekt finansowy, tak aby członkowie i przewodniczący Kół byli świadomi swoich praw i obowiązków.

Czytaj dalej

Wsparcie dla KGW: czas na zakupy do końca roku, a rozliczenie pomocy do końca stycznia

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogły ubiegać się w ARiMR o wsparcie na działalność statutową. Dokumenty złożyło blisko 11,4 tys. KGW, a kwota o jaką wnioskowały to 62,75 mln zł. Na wydanie tych środków koła mają czas do 31 grudnia 2022 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2023 r. Wraz z końcem […]

Czytaj dalej