Mecenat Małopolski – I edycja 2023 3,5 mln na małopolską kulturę

Aktualności MAŁOPOLSKIE Dotacje i konkursy

Do 𝟑𝟎 𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫𝐨𝐤𝐮 można składać oferty w ramach konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja”. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na zadania z dziedziny kultury,  licząc na wsparcia finansowe do 80 tys. złotych. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości trzech i pół mln zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy czy konkursy

Pod uwagę będą brane także inne działania rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski, poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru.

Do składania ofert zachęca się podmioty zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność Polski.

Link do konkursu: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2210895,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/mecenat-malopolski-i-edycja-2023

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *