Rozliczenie do końca stycznia

Aktualności

Ponad 114 milionów złotych – taką kwotę otrzymały kola gospodyń wiejskich na działalność statutową z ARiMR w minionym roku. Największymi beneficjentami tego dofinansowania były koła z Mazowsza i Wielkopolski. Rozliczenia wydatków należy dokonać do 31 stycznia 2024 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do końca stycznia KGW muszą się rozliczyć z wydatków poniesionych na działalność statutową.Do tej pory z tego obowiązku wywiązało się ok. 2 tys. KGW.

Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o takie wsparcie już po raz szósty. Do 13,4 tys. kół, które starały się o przyznanie funduszy w trwającym od 3 kwietnia do 30 września 2023 r. naborze, trafiło 114,3 mln zł. Najwięcej, bo po ponad 16 mln zł, otrzymały gospodynie z Mazowsza i Wielkopolski.

Przypominamy, że zrzeszone gospodynie wiejskie mogły przeznaczyć fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można było wydać pieniądze, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *