Lubieszewo. Koła Gospodyń Wiejskich rosną w siłę. Jak zdobyć dofinansowanie – żuławskie gospodynie na szkoleniu

Aktualności POMORSKIE

We wtorek (24.01.2023) do świetlicy w Lubieszewie przybyły aktywne działaczki zrzeszone w żuławskich Kołach Gospodyń Wiejskich, aby wziąć udział w bardzo ciekawym i poszerzającym wiedzę szkoleniu związanym z pozyskiwaniem środków finansowych na działalności KGW.

Na szkolenie przygotowane przez Anetę Marciniak z Pomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Starym Polu z filią w Nowym Dworze Gdańskim i prowadzonym przez Agnieszkę Rojewską z PODR w Starym Polu przybyły panie z KGW :

Marynowy, Orłowo, Marzęcino, Piaskowiec, Solnica, Nowa Cerkiew, Brzóski, Lubieszewo.

W trakcie spotkania uczestniczki dowiedziały się m.in.: jaką formę organizacyjną może posiadać, zgodnie z obowiązującą ustawą koło KGW:

  • – stowarzyszenie rejestrowe
  • – stowarzyszenie zwykłe
  • – koło gospodyń wiejskich jako samodzielne kółko rolnicze
  • – koło gospodyń wiejskich jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego
  • – koło gospodyń jako osobowość prawna na mocy ustawy o KGW

Bardzo ciekawie, łącznie z przykładami, zaprezentowany został temat tzw. działalności pozarolniczej na terenach wiejskich. W tym module oprócz agroturystyki szeroko omówione zostały tematy: gospodarstwa edukacyjne oraz idea gospodarstwa rolniczo – opiekuńczego.

Gospodarstwa edukacyjne – to forma prowadzenia działalności, której celem jest zapoznanie dzieci przyjeżdżających do takiego gospodarstwa z pracą na wsi, zwrócenie uwagi na wysiłek związany z wyprodukowaniem żywności, przez co mają nabrać szacunku do pracy rolnika jako producenta żywności oraz znaczenia życia w zrównoważonym środowisku.
Najliczniejszą grupę korzystających z zajęć w gospodarstwach stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, nieco mniej jest dzieci w wieku szkolnym, młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Gospodarstwa rolniczo- opiekuńcze
wpisują się w nurt tzw. rolnictwa społecznego. Jest to alternatywne podejście do rolnictwa opierające się na założeniu, że zasoby gospodarstwa rolnego mogą być efektywnie wykorzystane do innej działalności.
Usługi w zakresie opieki i integracji społecznej świadczone są w oparciu o infrastrukturę gospodarstwa i w powiązaniu z wykonywaną działalnością rolniczą. Obiekt, w którym zorganizowane jest gospodarstwo opiekuńcze powinien posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone/możliwe do wykorzystania w agroterapii.

W panelu, który został poświęcony na dyskusję i wnioski prowadzące spotkanie przedstawicielki Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odpowiadały na mnóstwo pytań, które nurtowały gospodynie z KGW.
Ważne pytania dotyczyły poprawnego wypełniania wniosków, pozyskiwania dofinansowania, kolejnych szkoleń, organizacji imprez i konkursów w 2023 r.

Zapraszamy wszystkich rolników, ale nie tylko, również tych którzy zajmują się agroturystyką, produkcją rolniczą do odwiedzenia bardzo ciekawej strony. Znajdziecie tam państwo mnóstwo ciekawych, potrzebnych informacji o dotacjach, konkursach, projektach. Wszystko to na stronie PODR Stare Pole – informuje Aneta Marciniak z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu z filii w Nowym Dworze Gdańskim.

źródło: https://nowydworgdanski.naszemiasto.pl/lubieszewo-kola-gospodyn-wiejskich-rosna-w-sile-jak-zdobyc/ar/c6-9182279?fbclid=IwAR176CU8hnrhfTH6iRDVKprgQUFG4qNOlpvz3RBIaMfoQw0Wp5ofv7weqzg

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *