Wykłady z etnografii dla KGW

Szkolenia Aktualności Kalendarium

Już 6 listopada ruszy cykl webinariów poświęconych tematyce etnograficznej dla KGW. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Na webinarium trzeba się zapisać.

Dla kół gospodyń wiejskich z każdego województwa odbędzie się osobne, 3-godzinne spotkanie, prowadzone przez eksperta z regionu. Na wykładzie zostanie zaprezentowana wiedza dotycząca specyfiki i zróżnicowania kultury ludowej regionu, w szczególności strojów ludowych danego obszaru.

Webinarium będzie składać się z dwóch części.W pierwszej, poświęconej specyfice kultury ludowej województwa, podjętezostaną następujące zagadnienia:

-historyczne i naturalne uwarunkowania wpływające na kulturę regionu,
-zróżnicowanie kulturowe regionu na tle mapy województwa (regiony i grupy etnograficzne, mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe),

-emblematyczne wyróżniki regionów i grup etnograficznych (obrzędy, kulinaria, strój, folklor),

-informacja o podstawowej bibliografii, netografii i instytucjach związanych z kulturą ludową regionu.

Tematem drugiej części wykładu będzie strój ludowy jako wyraz tożsamości lokalnej:
-prezentacja charakterystyki strojów regionu, z odniesieniem do mapy województwa i współczesnych grup etnograficznych,

-pozytywne i negatywne przykłady strojów stosowanych przez KGW,

-informacja o podstawowych źródłach wiedzy na temat stroju (bibliografia, netografia, instytucje).

Uczestnicy będą też mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym ekspertom.

Zapisy na stronie http://www.kgw.edu.pl . Należy wypełnić i odesłać organizatorowi formularz zgłoszeniowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *