Kroniki na konkurs

Aktualności

Do końca października koła mogą zgłaszać swoje prace do III edycji konkursu na „Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich”. Konkurs jest skierowany do KGW działających na terenie objętym lokalną strategią rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Liczba kronik zgłoszonych do konkursu nie może przekroczyć dwóch z terenu danej gminy. Tutaj znajdują się gminy objęte działaniem LGD „BUD-UJ RAZEM”: http://www.buduj.eu/portal-strona-26-mapa__.html

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest datą złożenia kroniki), lub dostarczyć osobiście kronikę prowadzoną przez KGW do siedziby Biura Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, w terminie od 09.10.2023r. do 31.10.2023r. Przyjmowanie kronik konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz RODO odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Jury oceniać będzie wartości poznawcze i dokumentacyjne, atrakcyjność merytoryczna, estetyka oraz aktywność i osiągnięcia Kół Gospodyń Wiejskich.

Jak zaznaczają organizatorzy, konkurs ma na celu przybliżenie działalności KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego podejmowanych przez nich działań, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych gospodyń wiejskich.

Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.buduj.eu. Tutaj także regulamin konkursu,formularz zgłoszeniowy oraz formularz RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *