Trwa konkurs o małe granty

Aktualności Dotacje i konkursy

Termin składania wniosków o małe granty mija 6 grudnia. O dofinansowanie w wysokości od 10 do 20 tys. euro mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń. Organizator, Building Bridges zaplanował spotkania informacyjne, najbliższe odbędzie się już 23 listopada.

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do: ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności; rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego; zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych; wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego; wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te projekty, których założenia wpisują się we wskazane powyżej cele. Małe granty w wysokości od 10 000 do 20 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 miesięcy do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono w każdym z naborów po 400 tys. euro. Poniżej harmonogram spotkań informacyjnych na temat konkursu małe granty, które odbędą się na platformie ZOOM.

Tutaj rejestracja : https://shorturl.at/uwPSV Harmonogram :

26.10 godz. 10.00 – 12.00

9.11 godz. 10.00 – 12.00

16.11 godz. 10.00 – 12.00

23.11 godz. 10.00 – 12.00

30.11 godz. 10.00 – 12.00

Link do spotkania zostanie przesłany na podany przy rejestracji adres e-mail dzień wcześniej. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się: jakie są najważniejsze zasady składania wniosków w konkursie; na jakie działania można pozyskać środki, jakie są koszty kwalifikowane oraz jak przygotować projekt i poprawnie napisać wniosek. Sprawdź czy konkurs jest dla Ciebie: W konkursie wnioski mogą składać: stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.); z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych; fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru; związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Więcej informacji :

https://bb.frdl.pl/granty/male-granty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *