Ojczysty – dodaj do ulubionych. Ruszył Program NCK

Aktualności Dotacje i konkursy

Zarejestrowane w ARiMR koła gospodyń wiejskich mogą aplikować o dofinansowanie w programie Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty- Dodaj do ulubionych. Edycja 2024”.  Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2024 r.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Wśród uprawnionych do składania wniosków znajdują się koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O dofinansowanie w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 nie mogą się ubiegać KGW, które w latach 2021-2023 były beneficjentami Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” przynajmniej dwukrotnie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania zamyka się w ramach czasowych od 1 marca do 31 października 2024 roku.Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2024 roku.

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

https://sop.nck.pl/site/login

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Do wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. Wkład własny jest wkładem finansowym.W uzasadnionych przypadkach dyrektor NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%. Wnioskodawca, który się o to stara zobowiązany jest umieścić we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.

Uwaga! Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie: wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych. Zadaniami kwalifikującymi się są:

1) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;

2) projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;

 3) tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne;

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem:

https://www.nck.pl/upload/2023/12/regulamin-ojczysty-dodaj-do-ulubionych-2024.pdf

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie : https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/ojczysty-dodaj-do-ulubionych-edycja-2024-nabor-wnioskow?fbclid=IwAR2nc_GHmFyo8HT0WslT2ro9KvVx0c-iHkG4CIj5wvgIrSJzbAE1LYm6hU8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *