Ruszają Granty Wyszegradzkie

Aktualności Dotacje i konkursy

Termin zakończenia naboru do Programu wspierającego współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej  upływa 1 lutego 2024 r. Aby aplikować należy znaleźć partnerów zagranicznych. Średnia wysokość grantu wynosi 20 000 €.

To Program dla państw Grupy Wyszehradzkiej wspierający współpracę transgraniczną na obszarach przygranicznych lub w całym regionie na rzecz kultury, edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego oraz inne.

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

1.   Kultura i wspólna tożsamość

2.   Edukacja i budowanie potencjału

3.   Innowacje i przedsiębiorczość

4.   Wartości demokratyczne, media

5.   Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne

6.   Rozwój lokalny, środowisko, turystyka

7.   Rozwój społeczny

Program przewiduje następujące typy działań:

  • Granty Wyszegradzkie, min 3 państwa z V4 włączając lidera, projekt trwa max. 18 m-cy,
  • Granty Wyszegradzkie+ , projekt trwa max. 18 m-cy, przynajmniej 3 państwa z V4 i co najmniej 1 partner z państw:
    • Europy Wschodniej- Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;
    • Wschodnich Bałkanów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia, Serbia.
  • Granty Strategiczne, min. 4 organizacje z każdego państwa V4, projekt trwa od 12 do 36 m-cy.

Nie ma preferencji co do treści projektu, o ile projekt jest zgodny z głównymi założeniami Funduszu jego misją, celami i zasadami przyznawania dotacji

Projekt i jego pożądany wynik muszą być powiązane z główną misją organizacji wnioskującej i jej partnerów. Wydarzenia, produkty, działania projektu muszą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionalnego i współpracy w regionie V4, poprawy wzajemnej świadomości społeczeństw, promocji V4 oraz rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego. 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje. Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych, instytucji publicznych. Możliwość składania wniosków w konsorcjach organizacji, z których 3 lub więcej ma siedzibę w różnych krajach wyszehradzkich.  Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Wnioski składa się za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego Funduszu, który: otwiera się na 30 dni przed każdym terminem. Rejestracja wniosku jest możliwa tylko z ważnym adresem e-mailem. Każdy wniosek jest chroniony hasłem i można go później otworzyć i edytować. Konsultacja propozycji projektu z pracownikami Funduszu jest możliwa przez e-mail, telefon, Skype lub osobiste spotkanie, po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje mogą odbyć się do 14 dni przed końcem terminu składania wniosków.

Grant pokrywa do 100% wydatków, z czego max. 15% mogą stanowić koszty zarządzania. Średnia wysokość grantu wynosi 20 000 €.

Więcej informacji na stronie:

https://www.visegradfund.org/apply/grants/

 

Zdjęcie V4 Festival Ltd.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *