Ruszył nabór zgłoszeń do plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW”! – jak wysłać zgłoszenie?

Aktualności Plebiscyt KGW

Dnia 2 stycznia 2024 roku Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich (PZKGW) ogłosił start naboru zgłoszeń do plebiscytu “Samorząd Przyjazny KGW.” Akcja ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie samorządów lokalnych oraz ich przedstawicieli zaangażowanych w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich i promocję postaw proobywatelskich.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Zgłaszać kandydatów mogą:

  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Każda z tych grup ma szansę dostarczyć swoje propozycje osób lub jednostek godnych wyróżnienia.

Kategorie plebiscytowe:

Plebiscyt będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach:

Samorząd przyjazny KGW: dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego, takim jak gminy, powiaty, rady gmin, rady powiatów, sejmiki województw, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie.

Samorządowiec przyjazny KGW: kategoria indywidualna dla przedstawicieli samorządów lokalnych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, radnych itd.

Jak zgłosić kandydata lub samorząd?

Aby wziąć udział w plebiscycie, wystarczy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy wskazując kandydaturę w postaci samorządu lub kandydata – przedstawiciela samorządu;
  2. Podpisać klauzulę RODO;
  3. Przesłać dokumenty na adres promocja@kolagospodynwiejskich.org do 15 lutego 2024 roku.

Kapituła Plebiscytowa opublikuje listę zgłoszeń spełniających warunki Plebiscytu na portalu www.kolagospodynwiejskich.org do 29 lutego 2024 roku oraz na mediach społecznościowych, takich jak Facebook – Polski Związek Kół Gospodyń.

Głosowanie:

Głosowanie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 15 marca 2024 r. poprzez portal www.kolagospodynwiejskich.org. Na specjalnej podstronie plebiscytu będzie można oddać swój głos na wybranych kandydatów wg zasad określonych regulaminem.

Ogłoszenie wyników:

Laureatów w kategoriach “Samorząd przyjazny KGW” i “Samorządowiec przyjazny KGW” poznamy podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 25 marca 2024 roku.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w plebiscycie, który ma na celu docenienie tych, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju społeczności wiejskich i aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich. To doskonała okazja, by podziękować zaangażowanym samorządom i jednostkom samorządu terytorialnego oraz uczestniczyć w budowaniu silnej społeczności wiejskiej.

Regulamin plebiscytu

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Klauzula RODO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *