„Danie wspólnych chwil”. Wkrótce start programu

Aktualności

Na luty Fundacja Biedronki zaplanowała start rekrutacji do programu dedykowanego kołom gospodyń wiejskich „Danie Wspólnych Chwil”. W nowej edycji przygotowano miejsce dla 1100 KGW.

W ramach programu, KGW mają za zadanie zorganizować spotkania  z samotnymi seniorami połączone ze wspólnym posiłkiem. Inicjatywa ma zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy oraz zainteresować projektem lokalną społeczność i włączyć ją do pomocy.

Podczas trwania III edycji programu (marzec- grudzień 2024) KGW zobowiązane są do przygotowania min. 6 spotkań dla seniorów. Na ten cel otrzymają od Fundacji Biedronki 8000 zł w formie e-kodu na zakupy do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka.

„Istotne jest, by spotkania dla seniorów organizować cyklicznie oraz by były dla osób starszych nową okazją do wyjścia z domu” – piszą organizatorzy.

Uwaga! Nie wolno łączyć tych spotkań z innymi imprezami.

Koła gospodyń wiejskich same decydują o terminie i lokalizacji spotkań z seniorami (muszą spełniać wymogi regulaminu programu). Koła zgłaszają termin spotkania z wyprzedzeniem na dedykowanej platformie, a po wydarzeniu wypełniają krótki raport.

Start rekrutacji do programu planowany jest na luty. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w formie online na stronie: https://daniewspolnychchwil.pl/?fbclid=IwAR02RWZCssuQIrmoN7SJ3Zxfj6Z7a3r_IYZFddnAlEnzPjIKOT6MzP8VLIo#rekrutacja-2024

Tutaj także koła znajdą wszystkie przydatne dokumenty.

W nowej edycji przygotowano miejsca dla 1100 kół gospodyń wiejskich, które powinny  być zarejestrowane w ARiMR lub posiadać  status stowarzyszenia zwykłego/rejestrowego.

Uwaga !W programie mogą wziąć udział:

KGW, które zostały założone nie później niż do 31.07.2023

KGW o zbieżnych celach statutowych z celami programu.

Zanim KGW zgłoszą się do programu powinny sprawdzić czy ich cele statutowe są zgodne z celami programu. Zgodność ta jest jednym z kryteriów, który zdecyduje o przyjęciu do programu!W celach statutu  KGW powinny znaleźć się zapisy : dobroczynność, działania dobroczynne, albo działania charytatywne.  Zapis ten musi widnieć w sekcji „Cele”, nie zaś w sekcji „Sposoby realizacji celów” lub w paragrafie rozpoczynającym się od słów: Koło/Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *