Ruszył Program Sport dla wszystkich

Aktualności Dotacje i konkursy

Koła gospodyń wiejskich, które w statucie mają wpisane działania w zakresie kultury fizycznej mogą aplikować o dofinansowanie w ramach Programu Sport dla Wszystkich. Minister Sportu i Turystyki ogłosił już nabór wniosków.

Na realizację zadań w ramach Programu Sport dla Wszystkich na 2024 rok zaplanowano100 mln zł. Zadaniami, które można realizować w jego ramach są: upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,   upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”; wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone do 17 maja 2024 r.Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

Program Sport Dla Wszystkichpolega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie na przykład zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Na stronie programu znajdują się wszystkie potrzebne informacje oraz numery telefonów, pod, którymi można zasięgnąć rady przy wypełnianiu wniosku:

https://www.gov.pl/web/sport/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-sport-dla-wszystkich-w-2024-roku?fbclid=IwAR0WqgBkCklt2uJBlbPN4yWIGS6f-qlGb2b3gGKLZf33yCH0gBeDQuseS_c

Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *