„Wygrana Rodzina” – Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

Bez wkładu własnego lecz w partnerstwie –na konkurs  skalowanie innowacji społecznej „Wygrana Rodzina” można otrzymać nawet 3 mln. zł. Nabór będzie prowadzony do 5 kwietnia.

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego musi być złożony przez partnerstwo, które tworzy minimalnie dwa a maksymalnie cztery podmioty, w tym gmina lub jej jednostka organizacyjna, w której kompetencjach leży świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na obszarze realizacji projektu jako partner wiodący oraz organizacja pozarządowa. Koła gospodyń wiejskich działające w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach mają status organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu będzie skalowany innowacyjny model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Model ten oferuje zindywidualizowane, a zarazem wielodyscyplinarne i skoordynowane, oparte na działaniach środowiskowych wsparcie całej rodziny, a także jej poszczególnych członków.Dzięki takiemu podejściu rodzina zostanie wyposażona w narzędzia, które przyczynią się, w pierwszej kolejności, do zmiany świadomościowej. Następnie wzmocnione zostaną kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze rodzin. A zaangażowanie do działań lokalnej społeczności, powoduje, że rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do lepszego wypełniania swoich funkcji i motywuje do pracy, która ma prowadzić do poprawy jej sytuacji życiowej. W trakcie całej współpracy z rodzinami realizowana jest praca środowiskowo-rodzinna.

Wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż 3 mln zł. Pula środków na nabór wniosków wynosi 40 mln zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bit.ly/FERS_innowacje_społeczne

Nabór wniosków w Działaniu 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.będzie prowadzony od  19 lutego do 5 kwietnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *