Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich podsumowuje rok i planuje działania na 2023 r. – Lubuski Urząd Marszałkowski

Aktualności

To był pracowity rok dla Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, ale panie już mają plany na 2023 r. 16 grudnia 2022 r. podczas spotkania wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna z przedstawicielkami Rady omówiono zrealizowane zadania publiczne z przeznaczonej dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedstawiono także projekty do realizacji w ramach planowanych środków w budżecie województwa dla organizacji pozarządowych w 2023 r. Członkinie Rady przekazały podziękowania dla marszałek województwa i całego zarządu województwa za wsparcie działalności KGW w mijającym roku.

W spotkaniu uczestniczyły: Anna Chinalska – radna województwa, Jolanta Starzewska – Przewodnicząca Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz członkinie rady.

Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonują w prawie każdym sołectwie. To dzięki ich działalności kolejne pokolenia Lubuszan poznają tradycje. Bo koła to choćby działania edukacyjne, kulturalne (zespoły folklorystyczne czy chóry), organizowanie wydarzeń i uroczystości, na których można posmakować niezwykłych kulinariów.

Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich jest ciałem doradczym zarządu województwa i jej celem jest wsparcie KGW. Do jej zadań należy opiniowanie ważnych inicjatyw wspierających rozwój obszarów wiejskich, konsultowanie aktualnych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich, ustalanie zasad i realizacji programów, konkursów i szkoleń, inicjatywy wspierające promowanie dorobku KGW oraz reprezentowanie interesów środowisk kobiet wiejskich.  

W tym roku Zarząd województwa przekazał 100 tys. zł dla Rady na granty. Program wsparcia opiera się na dwóch priorytetach – edukacji i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Więcej TU: https://lubuszanin.org.pl/post/562231-lubuska-rada-kol-gospodyn-wiejskich-podsumowuje-rok-i-planuje-dzialania-na-2023-r-lubuski-urzad-marszalkowski

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *