O wspólnotowości w małych społecznościach

Aktualności

We wtorek Małżonka Prezydenta powitała w Pałacu członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Długołęki w woj. podlaskim. Spotkanie poświęcone było znaczeniu oddolnych inicjatyw w małych społecznościach, podtrzymywaniu tradycji i budowaniu wspólnotowości.

Każda z pań jest utalentowana w innej dziedzinie, co pozwala organizacji na zróżnicowaną działalność. Spotkania gospodyń w Długołęce to śpiew, gra na instrumentach, okazja do wspólnego gotowania, wytwarzania rękodzieła oraz, co najważniejsze: dzielenia się inspiracjami, doświadczeniem i pracy na rzecz społeczności wsi.

Koło powstało w 2018 roku, przyjmując za swoją maksymę słowa Goethego „Gdzie słyszysz śpiew – tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie uwierz mi – ci nigdy nie śpiewają”. Od tamtej pory panie uczestniczyły w koncertach i wydarzeniach kulturalnych, a udział w konkursach pozwalał im na promocję regionu i prezentowanie własnej działalności, co potwierdzają zdobyte nagrody i wyróżnienia. Dziś też nie zabrakło wspólnego śpiewu, szczerych rozmów i wymiany doświadczeń.

Koło Gospodyń Wiejskich w Długołęce znalazło się w gronie zwycięzców w etapie wojewódzkim drugiej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.  Podczas rozmowy z Pierwszą Damą członkinie KGW opowiedziały o dotychczasowych osiągnięciach i planach na kolejne realizacje. Pasja do zespołowego działania przejawia się we wzajemnym wsparciu w dążeniu do samorozwoju każdej z pań, ale i podejmowanych inicjatywach na rzecz mieszkańców wsi. Gospodynie prowadzą warsztaty artystyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, organizują akcje charytatywne, festyny, wspierają osoby starsze i potrzebujące. Dbają o integrację pokoleniową, podtrzymywanie regionalnych tradycji i zwyczajów. 

Agata Kornhauser–Duda wyraziła przekonanie, że polskie Koła Gospodyń Wiejskich są fenomenem na skalę światową i powodem do dumy. Rozmawiano o wartych pielęgnowania tradycjach, ale i bieżących potrzebach mieszkańców regionu i wykorzystywaniu potencjału każdej generacji wspólnoty. Gospodynie opowiedziały o udziale w nagraniach do realizowanego przez Polonię amerykańską filmu oraz o podjętej współpracy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Wśród tematów znalazły się również polityka senioralna oraz promocja profilaktyki zdrowotnej na terenach wiejskich.

W wizycie w Pałacu Prezydenckim członkiniom koła towarzyszyli Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego i Joanna Kitlas, wicestarosta moniecki.

źródło: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/o-oddolnych-inicjatyw-w-malych-spolecznosciach,64296?fbclid=IwAR1f2fLSDgt0LzPcKMdnXz2BQWY8TtAjPvMcVJlazUE0NVwJtD1duRPUrJQ

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *