Prawo autorskie dla KGW! – cykl szkoleń internetowych

Aktualności

Już za tydzień rusza cykl szkoleń internetowych – webinariów dla Kół Gospodyń Wiejskich na temat przestrzegania przepisów prawa autorskiego w działalności KGW zorganizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W Dniu Kobiet 8 marca wystartuje pierwsze szkolenie dla województwa dolnośląskiego z cyklu „Prawo autorskie dla KGW” przeznaczone dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. W kolejnych dniach, aż do końca kwietnia, szkolenia będą odbywały się w poszczególnych województwach, dla których przewidziano po dwa terminy do wyboru. Udział w nich jest bezpłatny.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie: www.kgw.edu.pl

W aktywności kulturalnej i twórczej bardzo często napotykamy na kwestie związane z potrzebą respektowania praw autorskich. W szczególności dotyczy to działalności związanej z:

• rękodziełem
• wzornictwem
• utworami muzycznymi
• przepisami kulinarnymi
• tworzeniem marki własnej

Uczestnicy szkoleń w trakcie 1,5 godzinnych webinariów prowadzonych przez doświadczonych prawników, dowiedzą się więc m. in.:

• Kiedy mamy do czynienia z osobą twórcy?
• Co może być przedmiotem prawa autorskiego?
• Jak ustalić kiedy mamy do czynienia z utworem?
• Co podlega ochronie prawnej i dlaczego?
• Jak możemy chronić prawa autorskie?

Uczestniczki webinariów dowiedzą się też, w jaki sposób można rozporządzać posiadanymi prawami autorskimi oraz kiedy ich posiadanie nie jest konieczne. Uzyskają wiedzę na temat skutków braku regulacji kwestii praw autorskich w nawiązywanych umowach, kiedy mamy do czynienia z utworem inspirowanym, a kiedy z kopiowaniem cudzych dzieł.

Omówione zostaną też kwestie związane z uczestnictwem w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i inne zagadnienia interesujące uczestników, przedstawione na praktycznych przykładach z działalności KGW. Szkolenia będą prowadzone przez Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniew Rogowski. Na stronie www.kgw.edu.pl dostępny jest regulamin szkoleń i formularz zgłoszeniowy online.

Zapraszamy!

Oprac. Mikołaj Niedek

źródło: https://nikidw.edu.pl/2023/03/02/prawo-autorskie-dla-kgw-cykl-szkolen-internetowych/?fbclid=IwAR3JRhaUZYLpyWW8deLw65Iy3trAxxlw3SCspzWfS0dHrJTWHit8ylUPJa8

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *