Promocja aktywnych postaw

Aktualności PODKARPACKIE Dotacje i konkursy

Koła Gospodyń Wiejskich mogą pozyskać dotacje z programu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” .  Jego celami są  podniesienie wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych  w woj. podkarpackim.

 Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”.

W tym roku dofinasowanie ma zostać przekazać młodym organizacjom pozarządowym,  grupom nieformalnym oraz samopomocowym z województwa podkarpackiego. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi  606.400,00 zł .Można wnioskować o dotację na  realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce:

Ścieżka I – Oddolne inicjatywy mieszkańców;

Ścieżka II – Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji;

Ścieżka III. Wsparcie działań promocyjnych;

Ścieżka IV – Mikrodotacje branżowe;

Nabór już się rozpoczął i  potrwa  do 20 marca 2023 r. do godz. 16:00. Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

Regulamin konkursu wydaje się być skomplikowany, jednak organizatorzy  zapewniają  wnioskodawcom daleko idącą pomoc. Otrzymają  oni wsparcie szkoleniowo – doradcze, a także promocję lokalnych inicjatyw.  Będą odbywały się także  powiatowe spotkania informacyjne.  Już można zasięgać języka u operatorów programu, telefonicznie lub osobiście. Lista operatorów wraz z numerami telefonów znajduje się tutaj: https://www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl/index.php?view=article&id=23:nabor-pil-2023&catid=9.

Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2023@podkarpackieinicjatywylokalne.pl  .

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030, NOWEFIO 2021.

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *