Lokalne inicjatywy dla  Karpat

Aktualności PODKARPACKIE

Nawet 10 tys. złotych mogą otrzymać koła gospodyń wiejskich w ramach konkursu na karpackie inicjatywy lokalne. Projekt skierowany  jest  do organizacji, które działają na obszarze stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat . Wnioski można składać do 31 marca.

Realizacja zgłaszanych na konkurs  inicjatyw powinna przyczyniać się do: podtrzymywania tradycji narodowej,  rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,  zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów oraz   promowania postaw proekologicznych. Mogą mieć one różnoraki charakter, np. : zajęcia edukacyjne,  warsztaty,  seminaria, wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów),  opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych,  wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne. Koszty kwalifikowalne są szczegółowo omówione w regulaminie konkursu: REGULAMIN

W konkursie nie są wymagane środki finansowe na wkład własny, lecz premiowane są zadania realizowane w partnerstwie. Organizator konkursu  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia udostępnia także wniosek wzorcowy, który pomaga w jego właściwym wypełnieniu: WNIOSEK

Uwaga w konkursie mogą brać udział tzw.  młode organizacje pozarządowe –  które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację na realizację inicjatywy karpackiej. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

Zasięg projektu

Siedziba organizacji musi się mieść na obszarze objętym zadaniem „Karpackie inicjatywy lokalne” czyli  na obszarze stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, dotyczy to 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Wszystkie zostały wymienione w regulaminie.

Po jakie kwoty sięgać

Organizatorzy  zakładają  przyznanie mikrodotacji na realizację minimum 35 karpackich inicjatyw w ramach jednego naboru, a będzie ich trzy. Łącznie przyznanych zostanie minimum 105 mikrodotacji w maksymalnej wysokości 10 000 PLN. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

Zadanie „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowane zostało  przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Łukasz Bełdowski
Redaktor serwisu, fotograf, producent filmów reportażowych i dokumentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *