“Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?” – Konkurs dla KGW

Aktualności KUJAWSKO-POMORSKIE

Zapraszamy do  udziału w konkursie pod nazwą „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich.

Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim oraz wyłonienie najlepszych koncepcji rozwoju działalności kół gospodyń wiejskich w 2023 roku. Zaplanowane przez koła gospodyń wiejskich działania promocyjne muszą być związane z organizacją w terminie 1 czerwca – 15 września 2023 r. wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną,  służących zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi, równocześnie przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane koło gospodyń wiejskich.  Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 21.000 zł.

W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy w terminie do 31 maja 2023 r.  Należy go przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Szczegółowe zasady udziału w konkursie ogłoszone są na stronie:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/39433-zapraszamy-do-konkursu-swietlice-wiejskie-co-sie-tutaj-dzieje

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *