Ruszył nowy program dla KGW

Aktualności Dotacje i konkursy

Koła gospodyń wiejskich mogą uzyskać wsparcie na realizację programów kulturalnych w ramach programu Fundacji Banku Pekao S.A. Wnioski można składać od 5 czerwca do końca sierpnia 2023 r.

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł. Projekty złożone w formie elektronicznej, wraz z kosztorysem proponowanych działań zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej, następnie będą przedstawione komisji, która dokona wyboru najlepszych.

– Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich jest Polsce bardzo potrzebna, ona buduje tę naszą polską tożsamość i dumę z  tego, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją kulturę, swoją historię i  przeszłość – Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Program wpisuje się w działania statusowe Fundacji Banku Pekao S.A., która wspiera przedsięwzięcia związane z oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu i ochrony środowiska oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.

– Koła Gospodyń Wiejskich pełnią bardzo istotną funkcję: integrują lokalną społeczność, dbają o podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji, rozwijają kulturę ludową. Jako fundacja bardzo doceniamy działania kół i naszym programem chcemy wesprzeć ich funkcjonowanie w szczególności w zakresie działań kulturalnych – podkreśla Rafał Utracki, prezes zarządu Fundacji Banku Pekao S.A.

Fundacja została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 r. Od 2019 r. poprzez program „Jesteśmy blisko” wspiera w Banku Pekao S.A. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu granty z fundacji trafiają do społeczności lokalnych, a realizowane projekty dotyczą m.in.: edukacji, ekologii, kultury, wsparcia seniorów czy pomocy dla uchodźców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *