Program grantowy wsparcia kół gospodyń wiejskich

Aktualności Dotacje i konkursy

Program przewiduje wsparcie działań kół gospodyń wiejskich w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Link do formularza z wnioskiem https://fundacja.pekao.com.pl/ords/r/fbp_fo/app/nowy-wniosek

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
do 100%, maks. 7.500 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1.08-31.10.2023.
Wniosek musi być złożony nie później niż 6 tygodni przed planowaną realizacją projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działania w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Pekao S.A.
Cel: finansowanie lub dofinansowanie działań wnioskodawców w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Koszty kwalifikowalne:
1. Zakup lub wynajem sprzętu, lub wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych (w tym meble piknikowe).
2. Zakup usług związanych bezpośrednio z organizacją dożynek, festynów, pikników itp. o charakterze kulturalnym.
3. Zakup towarów i usług związanych bezpośrednio z działalnością patriotyczną o charakterze kulturalnym.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.
Termin składania wniosków: 
31 sierpnia 2023

Źródło: https://granty.pl/512671/

1 thought on “Program grantowy wsparcia kół gospodyń wiejskich

  1. Dzień dobry.Mam pytanie odnośnie terminu zakończenia tego projektu. Jeżeli rozpoczniemy projekt np.14 października Czy można go zakończyć na początku listopada czy musi być zakończony z dniem 31 października?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *