Pierwsza garść  „W imię Boże”

Aktualności

Dziś Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny potocznie zwane Matki Boskiej Siewnej. W polskiej tradycji ludowej Matka Boża jest  patronką jesiennych siewów.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaczęto obchodzić w Jerozolimie,  gdzie miał stać dom rodziców Maryi. W VII wieku tradycja ta dotarła do Rzymu i krajów zachodnich, a następnie słowiańskich.

Według polskich apokryfów, gdy Święta Rodzina uciekała do Egiptu przed sługami Heroda, spotkała rolnika, który siał zboże. Ten wystraszył się co odpowie ścigającym, gdy zapytają o uciekinierów. Maryja poradziła mu, aby mówił  prawdę, gdyż  kłamstwo jest grzechem. Kiedy więc słudzy Heroda spytali rolnika, czy nie widział  kobiety z małym dzieckiem, on potwierdził ten fakt i dodał, że działo się to, gdy siał zboże. Żołnierze słysząc te słowa nieoczekiwanie zrezygnowali z pościgu,  a rolnik ze zdumieniem zobaczył, że na dopiero co obsianym polu wyrósł dorodny łan pszenicy.

Błogosławienie ziarna

Według tradycji ludowej, po święcie Matki Boskiej Siewnej, które przypada 8 września,  kończy się jeden cykl upraw i  zaczyna kolejny, związany z  jesienną orką i siewem zbóż ozimych. Tego dnia w kościołach święcone było ziarno pod zasiew. Kapłani błogosławili je słowami:

Boże, …pobłogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony… Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy”. 

Do ziarna siewnego dodawano, to które pochodziło z kłosów święconych wraz z kwiatami i ziołami w święto Wniebowzięcia Maryi. Przed zasiewem chłopi  skrapiali sobie dłonie wodą święconą, pierwszą garść zboża rozrzucali  w kształt krzyża, wypowiadając przy tym słowa : „ W imię Boże”.

Patrz w niebo

W Matki Boskiej Siewnej patrzono w niebo: „Najświętsza Panna się rodzi, jaskółka odchodzi”, mówiło ludowe przysłowie.

Inne przepowiadały pogodę i urodzaj:

„Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.”

„Gdy Narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.”

„Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada.”

„W Narodzenie Panny pluta, w zimie zedrzesz buta.”

„W Narodzenie Panny jaka pogoda, osiem tygodni takich nam poda.”

„Gdy o Matce Bożej zasiano, to ani za późno, ani za rano.”
„Na Siewną zacznij siać żyto, będziesz miał chleb na siebie i na parobka myto”.

W malarstwie i poezji

Postać Matki Boskiej Siewnej inspirowała poetów i malarzy.

Poeta ludowy Franciszek Wojtyga napisał jeden z najpiękniejszych wierszy Jej poświęconych:

Na ziemie uśpioną – w błękitach i zorzach,
Szczeblami promieni schodzi Matka Boża
I ziarno po polach rozsiewa.
A ziarna w Jej dłoniach świetlanych się mienią –
– nim padną na skiby – zórz rannych czerwienią,
Rozlaną na niebie i drzewach.
Mgły siwe po polach i niwach się wloką,
Szatami piewczyni rozwiane szeroko.
I chaty niebieskie śpią jeszcze –
Gdy śliczna Panienka z zapaski srebrzystej,
Rozsiewa po skibach zbóż ziarna złociste,
I skrapia je rosą, jak deszczem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *