Ekologiczny konkurs dla KGW

Aktualności Dotacje i konkursy

Koła gospodyń wiejskich, które zrealizowały ekologiczne inicjatywy mogą je zgłosić do konkursu „Lokalne Ekopraktyki” . Trzeba się spieszyć, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 września.

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy ekologiczne zrealizowane na przestrzeni ostatniego roku, tj. w okresie od 8 sierpnia 2022 r. do 7 sierpnia 2023 r. W projekt powinno zostać zaangażowanych, co najmniej pięć osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

Organizator konkursu- Ministerstwo Klimatu i Środowiska uhonoruje  najlepsze projekty nagrodami finansowymi w wysokości: pierwsze miejsce – 10 000 zł, drugie miejsce – 7 000 zł, trzecie miejsce – 4 000 zł.Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych  w wysokości po 1 000 zł.

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy.

Na stronie konkursu znajdują się: regulamin  oraz materiały do pobrania:

https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki?fbclid=IwAR2FZCqlkEf3gN9uC4kTGwUXB9rRkPc6g3fLdUl3IdSCEIQ_p1uMI8lkovY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *