Lekcje z twórcą ludowym – międzypokoleniowy przekaz tradycji

Aktualności

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy program pod nazwą „Lekcje
z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu
szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej
– mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą
i umiejętnościami z młodym pokoleniem. Celem programu jest ratowanie lokalnego
dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej.

Priorytety Programu będą realizowane przez projekty edukacyjne i ich główny element: lekcje
szkolne z udziałem twórcy ludowego. Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego
międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych
i rękodzielniczych, dokonywany wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.
Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich. Obejmuje projekty
edukacyjne realizowane w listopadzie 2023 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Programu na 2023 rok upływa 24 września 2023 r.
Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W pierwszym
przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi,
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz
zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres:
lekcjeztworca@nikidw.edu.pl
Projekty do realizacji w ramach Programu zostaną wybrane w terminie do 24 października
2023 r., a ich lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.
Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl
Kontakt: Magdalena Trzaska – 517 123 905, Marcin Skrzecz – 511 543 280.

e-mail: lekcjeztworca@nikidw.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *