„Podróże z klasą”. Programy MEN

Aktualności Dotacje i konkursy

Już w czerwcu ruszy nabór do programów Ministerstwa Edukacji Narodowej:- „Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” , skierowanych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolaków.

Od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne trwające nawet do pięciu dni. Koszty wyjazdu mogą być w 100% pokryte z budżetu państwa.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (zwanych punktami edukacyjnymi). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli uczestniczyć w wycieczkach, podczas których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą, takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznacza 60 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych. Wniosek może złożyć organ prowadzący za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://ksdo.gov.pl/. O otrzymaniu środków zdecyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego formularza.

Środki finansowe, po złożeniu wniosku, otrzymają organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów w czterech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
 • III grupa – klasy VI-VIII ze szkół podstawowych,
 • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Ze środków z dotacji mogą być sfinansowane koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma finansowanie w wysokości do 100% planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie:

 • wycieczka dwudniowa – do 20 tys. zł,
 • wycieczka trzydniowa – do 30 tys. zł,
 • wycieczka czterodniowa – do 40 tys. zł,
 • wycieczka pięciodniowa – do 50 tys. zł.

W przypadku pokrycia całkowitych kosztów wycieczki nie jest wymagany wkład własny.

„Kto ty jesteś? – Polak mały”

Program „Kto ty jesteś? – Polak mały” rusza 26 czerwca 2024 r. i jest skierowany do przedszkolaków. Program potrwa do 17 lipca 2024 r. W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Program będzie podzielony na moduły tematyczne:

Moduł 1 – „Odkrywcy świata”

 • Organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.
 • Stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne.
 • Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM.
 • Organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.

Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”

 • Organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej.
 • Organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci.
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”

 • Organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.
 • Przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu.
 • Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.

Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”

 • Organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji.
 • Organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej.
 • Organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu:

 • „Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł,
 • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł,
 • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł,
 • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia, wzory wniosków, pełnomocnictw są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/podroze-z-klasa.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *