Konkurs zielarski dla KGW

Aktualności Dotacje i konkursy Kalendarium

„Zioła dla zdrowia” to konkurs dedykowany kołom gospodyń wiejskich, który ogłosiło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs rozstrzygnie się w 2024 roku, termin wysyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich oraz kultywacja regionalnych tradycji związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych. Zadanie nie będzie łatwe, organizatora – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez upoważnionego przedstawiciela KGW lub stowarzyszenia formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do  regulaminu konkursu i przesłanie go do 31 stycznia 2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kgw@minrol.gov.pl.Organizator zweryfikuje nadesłane Formularze zgłoszeniowe pod kątem formalno-prawnym i zakwalifikuje uczestników do udziału w konkursie.

Konkurs  będzie realizowany w dwóch etapach:

– I etap (wojewódzki). Koła  przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesyłać do 20 lipca 2024 r.

– II etap. (Finał ogólnopolski) weźmie w nim  udział 16 laureatów (po 1 z każdego województwa). Uczestnicy tego etapu zostaną zaproszeni do udziału w ogólnopolskim wydarzeniu, podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań.

Termin i miejsce organizacji Finału konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2024 r.

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

Laureaci I etapu otrzymają nagrody w wysokości:
– I miejsce – 3.000 zł,
– II miejsce – 2.000 zł,
– III miejsce – 1.000 zł.

Laureaci II etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:
– I miejsce – 20 000 zł,
– II miejsce – 15 000 zł,
– III miejsce – 10 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/konkurs-zielarski-dla-kol-gospodyn-wiejskich-ziola-dla-zdrowia

Uwaga! W regulaminie znajdują się kryteria oceny prac konkursowych. Koniecznie należy się z nimi zapoznać przed wysłaniem pracy konkursowej.

W konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest m.in.:
– promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji;
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
– upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

Uczestnicy konkursu muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *