Na co dofinansowanie z ARiMR

Aktualności

Już po raz szósty KGW mogły ubiegać się w ARiMR o dofinansowanie na działalność statutową. Otrzymane środki muszą wykorzystać do 31 grudnia tego roku, a do końca stycznia 2024 złożyć sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej.

Warto zapoznać się instrukcją wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla KGW, która znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023

Do 30 września zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koła gospodyń wiejskich mogły się ubiegać o przyznanie pomocy na działalność statutową.Zainteresowanie KGW taką pomocą rośnie z roku na rok. W 2023 r. koła złożyły ponad 13 tys. wniosków na kwotę 114,5 mln zł.

Warto przypomnieć, że w tym roku do 120 mln zł zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel. Wzrosły także  stawki pomocy, które wynosiły: 8 tys. zł w przypadku kół liczących nie więcej niż 30 członków; 9 tys. zł dla tych, które zrzeszały od 31 do 75 osób; 10 tys. zł, gdy KGW było jeszcze liczniejsze.

Przyznane środki KGW mogą przeznaczyć na:

 aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach,

 działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,

– rozwój przedsiębiorczości kobiet,

 inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,

– upowszechnianie i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,

– reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,

– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *