Ruszyła EtnoPolska 2024

Aktualności Dotacje i konkursy

Koła gospodyń wiejskich mogą uzyskać dofinansowanie na  zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło program EtnoPolska Edycja 2024. Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia 2024 r.

Budżet programu wynosi 12 mln zł, kwota ta ma zostać przeznaczona na zadania wspierające działania w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Preferowane są zadania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania zawiera się w ramach czasowych od 15 marca do 17 października 2024 roku.

Uwaga! Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:https://sop.nck.pl/site/login

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

NCK przygotował instrukcję obsługi SOP, można też obejrzeć webinarium na ten temat : https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/program-etnopolska-edycja-2024-nabor-wnioskow. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne można zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl.

Koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem EtnoPolska 2024 : https://www.nck.pl/upload/2023/12/regulamin-etnopolska-2024950.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *