„Razem dla seniorów”.  Konkurs

Aktualności

Do końca kwietnia można zgłaszać się do udziału w III edycji Konkursu  „Razem dla Seniorów”, którego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem  sprawuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne. Jego celem jest nagradzanie i promowanie najciekawszych inicjatyw aktywizujących i wspierających osoby starsze.

Agata Kornhauser–Duda zainicjowała Konkurs „Razem dla Seniorów”z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora 14 listopada 2021 r. 

Zainicjowany przeze mnie Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej – podkreśla Małżonka Prezydenta.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  1. Młodzi Seniorom
  2. Seniorzy Seniorom
  3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Zgłoszenia należy  przesłać  do 30 kwietnia 2024 r.

Wyłonienie zwycięzców Konkursu przebiega dwuetapowo:

I etap:  Biuro dokonuje wstępnej weryfikacji napływających zgłoszeń, które przekazuje członkom Kapituły celem poddania pod obrady;

II etap: Kapituła Konkursu wybiera maksymalnie 3 finalistów w danej kategorii Konkursu i wskazuje zwycięzcę. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia Kapituły, zwycięzcę wskazuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda główna i wyróżnienia są przyznawane odpowiednio zwycięzcom i finalistom oddzielnie dla każdej kategorii.Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają statuetki i list Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uzgodnieniu z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwycięzcom każdej z kategorii może być przyznana dodatkowo nagroda rzeczowa.Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędą się jesienią podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

Wszystkie informacje w regulaminie konkursu: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow/iii-edycja

Tutaj także formularz zgłoszeniowy.

Źródło: www.prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *