1100 Kół Gospodyń Wiejskich i Jakub Kuroń będą walczyć z samotnością seniorów

Aktualności

Na wsiach, gdzie spokój życia miesza się z codziennymi wyzwaniami starości, coraz cenniejsza staje się wspólnota. Dlatego Fundacja Biedronki inauguruje nową edycję programu „Danie Wspólnych Chwil”, do której dołączyło imponujące grono 1100 Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z całego kraju. KGW organizują posiłki dla seniorów, którzy gromadzą się przy jednym stole. Wszystko po to, by walczyć z samotnością osób starszych i celebrować wspólne chwile.

Podstawowe dane o programie „Danie Wspólnych Chwil”:

  • 1100 Kół w edycji 2024
  • nawet 21 tysięcy seniorów na spotkaniach (miesięcznie)
  • już ponad 20 000 wspólnie spędzonych godzin z seniorami

Serce programu „Danie Wspólnych Chwil” stanowią wspólnotowe posiłki dla osób starszych. Seniorzy spotykają się przy stole i dzielą się nie tylko jedzeniem, ale także wspomnieniami, tworząc atmosferę bliskości i wzajemnego wsparcia. Jest to odpowiedź na coraz większe wyzwania związane z wyludnianiem wsi i starzeniem się społeczeństwa, a finalnie – samotnością osób starszych.

Samotność na terenach wiejskich

Samotność seniorów na wsi bywa szczególnie dotkliwa z uwagi na specyfikę życia wiejskiego, gdzie bariery komunikacyjne spowodowane odległościami i brakiem transportu są często większe niż w miastach. Brak regularnych interakcji społecznych i ograniczony dostęp do usług może pogłębiać uczucie izolacji. Dlatego inicjatywy takie jak „Danie Wspólnych Chwil”, w której seniorzy mają naturalną okazję spotkać się z innymi ludźmi, odgrywają ogromną rolę w małych lokalnych społecznościach.

„Danie Wspólnych Chwil” aktywizuje polską wieś

Koła, które uczestniczą w projekcie „Danie Wspólnych Chwil”, otrzymały po 8000 złotych na produkty spożywcze potrzebne do przygotowania spotkań z seniorami. Obecna edycja potrwa do końca 2024 roku – w tym czasie Koła mają zadanie zorganizować minimum 6 cyklicznych spotkań dla osób starszych. Program prowadzony jest z Kołami Gospodyń Wiejskich, ponieważ KGW chętnie angażują się w życie wsi, organizują wydarzenia i inicjatywy na rzecz swojej społeczności. Dbają również o zachowanie tradycji regionalnych, w tym kulinarnych, co doskonale wpisuje się w ideę programu „Danie Wspólnych Chwil”. Ale przede wszystkim znają potrzeby swojej wspólnoty i każdego seniora w swojej wsi.

Co nas czeka?

W ramach tegorocznej edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” zaplanowano szereg atrakcji. Przewidziane są m.in. różnorodne konkursy dla KGW, a wszystkie Koła otrzymają gadżety programu. Co więcej, niektóre z nich będą miały okazję gościć samego Jakuba Kuronia, ambasadora projektu, który będzie dzielił się inspiracjami – nie tylko o tematyce kulinarnej. Jakub Kuroń wspiera program już drugi rok, widząc w nim szansę na poprawę jakości życia tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

To prawdziwy zaszczyt, że po raz kolejny mogę być częścią programu „Danie Wspólnych Chwil”. Na mojej twarzy pojawia się uśmiech, gdy widzę jak z roku na rok akcja nabiera tempa, przeciwdziałając jednocześnie samotności osób starszych. Dzięki spotkaniom seniorzy z terenów wiejskich czują się ważną częścią wspólnoty, smacznie jedzą, śpiewają i biorą w różnych dodatkowych aktywnościach. Wprost nie mogę się doczekać spotkań z seniorami, ale i Paniami oraz Panami z KGW, którzy są skarbnicą wiedzy i motorem napędowym swoich regionów. Niebawem ruszam w Polskę i będę wspierał uczestników na spotkaniach oraz przygotowywał kulinarne inspiracje na specjalnej grupie w social-mediach dla uczestników programu.

Jakub Kuroń, ambasador projektu

Jakub Kuroń

Dodatkowo, w ramach projektu, Koła Gospodyń Wiejskich otrzymują wsparcie dietetyczki klinicznej, która prowadzi szkolenia na temat zdrowego odżywiania dla osób starszych. Dzięki takim spotkaniom uczestnicy mogą zdobyć cenne informacje dotyczące właściwej diety oraz sposobów utrzymania zdrowego stylu życia, co jest kluczowe dla dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. W ten sposób program nie tylko przeciwdziała samotności, ale również dba o zdrowie i dobre samopoczucie seniorów na wsiach.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.daniewspolnychchwil.pl.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz ich ochrony zdrowia. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadzi m.in. programy pomocy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 190 mln złotych (status na kwiecień 2024).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *