Propagowanie produktów tradycyjnych. Wyniki konkursu

Aktualności

Są już wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”, w którym startowały KGW z woj. łódzkiego.

W grudniu minionego roku Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił  pierwszy otwarty konkurs ofert pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”.Oferty przyjmowane były do połowy stycznia 2024 r. Suma środków do rozdysponowania w konkursie wynosiła 2 000 000,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania zadania – 10 000,00 zł. Uzyskana przez beneficjentów dotacja wynosi 100 procent całkowitych kosztów realizacji zadania i można ją przeznaczyć na: doposażenie organizacji w sprzęt i przedmioty niezbędne do kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych.

Poniżej lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *