POLSKI ZWIĄZEK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH PARTNEREM VI POMORSKIEJ SPARTAKIADY

Aktualności

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich z dumą ogłasza swoje partnerstwo VI Pomorskiej Spartakiady Kulturalno-Rekreacyjnej Kół Gospodyń Wiejskich, która odbędzie się 15 czerwca w Chmielnie.

Wydarzenie to będzie pełne emocjonujących konkurencji, takich jak rzut ziemniakami do patelni, dojenie sztucznej krowy czy rejs rowerem wodnym. W turnieju mogą uczestniczyć KGW z województwa pomorskiego, reprezentując każdy powiat. Decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 2 czerwca na adres e-mail: goksir@chmielno.pl. Każde Koło może być reprezentowane przez 12-20 pełnoletnich członkiń. Konkurencje obejmują tablice prezentujące dobre praktyki z obszarów wiejskich, konkurs ozdób bukietowych, tańce świata i inne. Organizatorami wydarzenia są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku, Gmina Chmielno oraz Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu. To okazja do spotkania się, rywalizacji i spędzenia czasu w gronie przyjaciół.

W tym roku przygotowano następujące KONKURSY i KONKURENCJE:

 1. Tablica prezentująca dobre praktyki z obszarów wiejskich- każde z kół przygotowuje tablicę prezentującą działalność Koła pt“CO NAM W DUSZY GRA“ , która przedstawi dorobek danego koła. Wymiary tablicy: 100 cm na 70 cm (ekspozycja pozioma lub pionowa). Koła, na przygotowanych wcześniej tablicach, umieszczają według własnego uznania fotografie, teksty, dekoracje itp., które przedstawiają działalność KGW oraz jego osiągnięcia
  na przestrzeni lat. Oceniane będą: oryginalność pomysłu, związek koła z danym regionem województwa, staranność przygotowania ekspozycji (praca zbiorowa).
 2. Ozdoba- bukiet – konkurs na wykonanie ozdoby –bukietu z płodów ziemi. Maksymalne wymiary: 0,5m szerokości, 0,5 m długości (może być w podstawie koła o średnicy 0,5 m i 0,5m wysokości, ewentualnie podstawa w kształcie koła o średnicy 0,5m). W przygotowaniu ozdoby/bukietu wykorzystać można jedynie naturalne płody: kwiaty, trawy, kłosy zbóż, owoce i warzywa występujące naturalnie na Pomorzu, zioła. Dopuszcza się wykorzystanie wstążek o różnych kolorach, jednak nie szerszych niż 3 cm. Zabrania się wykorzystywania elementów z plastiku, szkła, styropianu. Oceniane będą: związek z kulturą regionu, dokładność wykonania, oryginalność.
 3. Tańce świata– reprezentantki koła prezentują się w wybranym tańcu. Ocenie podlegać będzie strój, układ i wykonanie 2 minutowej frazy tanecznej z podkładem muzycznym przygotowanym przez koło.
 4. Skakanka. Wybrana reprezentantka koła przeskakuje przez skakankę dowolnym sposobem. Czas przeskoków 30 sekund. Decyduje ilość przeskoków.
 5. Rzuty ziemniakami do patelni – startuje jedna zawodniczka z KGW, która oddaje rzuty ziemniakami z odległości 5 metrów do patelni zawieszonej na wysokości około 2 metrów.
 6. Dojenie sztucznej krowy na czas – jedna z zawodniczek doi sztuczną krowę
  w określonym czasie (1 minuta). Zwycięża zawodniczka, która udoi jak najwięcej mleka.
 7. Kulinarny produkt lokalny – konkurencja kulinarna na najlepszy produkt tradycyjny charakterystyczny dla subregionu pomorskiego, w którym działa KGW. Koło prezentuje potrawę /przetwory/ deser, którego składniki w większości stanowią lokalny surowiec/surowce. Punktowana jest unikatowość produktu, jego związek z subregionem, lokalność surowców oraz opis i udokumentowanie tradycji. Wyżej punktowane będą tradycyjne, nowo zidentyfikowane receptury dotychczas nie wpisane na Pomorską Listę Produktów Tradycyjnych.
 8. Konkurs rzutów do celu. Startują drużyny 3-osobowe. Każda z zawodniczek oddaje po 5 rzutów woreczkami gimnastycznymi do kół hula hop oddalonych odpowiednio o 5, 6, i 7 metrów od linii rzutów.
 9. Rejs rowerem wodnym na czas np. 2 x 60 wraz z zawrotem – ominięciem przeszkody.
 10. Slalom na rowerze. W konkurencji koło reprezentuje zawodniczka, która pokonuje dystans ok. 2 x 40 metrów z nawrotem. Na trasie będą rozstawione pachołki w odległości ok. 2 metrów (7 sztuk) a także „przejazd” między pachołkami o szerokości 1 metra.
 11. Slalom piłkarski. Reprezentantka danego koła ma za zadanie pokonanie ok. 15 metrowego slalomu piłkarskiego – pachołki rozstawione ok. 1,5-2 metry od siebie i oddaje strzał z 4 metrów do bramki do unihokeja – piłka musi wpaść do bramki po wykonaniu danego zadania wraca na linię startu i wykonuje to samo zadanie z drugą piłką. Zadanie uważa się za zakończone w przypadku kiedy druga piłka wpadnie do bramki. W przypadku kiedy piłka minie bramkę zawodniczka musi po nią podążyć i strzelać kolejny raz z miejsca strzału. O zajętym miejscu decyduje czas wykonania zadania.
 12. Skoki w workach. Reprezentantka koła pokonuje skacząc bądź biegnąc – technika dowolna na dystansie około 8 metrów z nawrotem. O zajętym miejscu decyduje czas wykonania zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *