Polska dziś i jutro. Program grantowy

Aktualności

Polska dziś i jutro – to program  skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Nabór do programu jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2024 lub do wyczerpania dostępnych środków.

Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na:
1.
Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
a) organizację seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów;
b) organizację bezpłatnych kursów i szkoleń.
3. Nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny.
4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
5. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
6. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów programu.
Szczególny nacisk został położony na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego

Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu w danej edycji programu.Nabór ciągły i trwa do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków. Wszystkie potrzebne dokumenty, w tym regulamin oraz wniosek o dofinansowanie znajdują się na stronie: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-polska-dzis-i-jutro-quot#cnt

Źródło: https://www.fundacja.totalizator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *