„Niematerialne – przekaż dalej”. Program dotacyjny

Aktualności

Do 22 maja można składać wnioski do programu „Niematerialne – przekaż dalej” na 2024 rok.Budżet programu wynosi 500 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania zamyka się w przedziale od 5 000 zł do 40 000 zł.

Głównym celem programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie projektów dotyczących zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji tych zjawisk.

W tym roku rusza druga edycja programu „Niematerialne – przekaż dalej”. W tegorocznym regulaminie rozszerzony został zakres rzeczowy programu, lista organizacji uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, wyższy jest także budżet programu – na dofinansowania przeznaczone będą środki w wysokości 500 000 zł.

W ramach Programu uprawnieni Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktykami wpisanymi do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem lub praktyką;

działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej;

działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo.

Budżet programu na 2024 r. wynosi 500 000 zł. Dofinansowanie na realizację jednego zadania może wynieść od 5 000 zł do 40 000 zł.

Na stronie : https://nid.pl/dotacje/niematerialne-przekaz-dalej/

znajdują się: regulamin konkursu, konieczne załączniki oraz instrukcja wypełniania wniosku.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego to spis przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski oraz forma ochrony dziedzictwa kulturowego wynikająca z podpisanej przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego to lista krajowych, regionalnych lub ponadregionalnych działań, które służą ochronie dziedzictwa i najlepiej odzwierciedlają zasady i cele Konwencji UNESCO.Listę i Rejestr prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Program został ogłoszony po raz pierwszy w 2023 r., w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

źródło: https://nid.pl/dotacje/niematerialne-przekaz-dalej/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *