KGW w klastrach

Aktualności

„Koła Gospodyń Wiejskich, jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej” – to interesująca publikacja, która pomoże kołom zawiązywać partnerstwa. Powstała w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i jest dostępna online.

„Kola Gospodyń Wiejskich (KGW) należą obecnie do najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Polsce. Działają one zasadniczo na obszarach wiejskich, choć zgodnie z prawem mogą działać także na terenie miast do 5 tys. mieszkańców, jak również na terenie sołectw miejskich. Rozwojowi ilościowemu organizacji powinien towarzyszyć także ich rozwój jakościowy – tworzenie nowych struktur, form współpracy, zrzeszeń i związków” – pisze we wprowadzeniu dr Mikołaj Niedek.

Co to jest sieciowanie i jak nawiązać taką współpracę, jakie wyzwania rozwojowe czekają KGW oraz na czym polega współpraca międzysektorowa – to tylko niektóre tematy przedstawione w publikacji.

Jest ona elementem „Projektu edukacyjnego dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”, który jest realizowany przez Partnera KSOW – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zostanie on zakończony 31 października 2023 r. Zakłada  m.in. przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW): klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym.W ramach projektu wyłonione zostaną grupy liderów, animatorów przedsiębiorczości wiejskiej (48 osób), którzy po przeszkoleniu uzyskają certyfikat wydany przez ogólnouczelnianą jednostkę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów.

Tutaj publikacja : „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej”:

http://www.lgdzs.pl/dokumenty/20142020/Przewodnik__Kola_Gospodyn_Wiejskich.pdf

1 thought on “KGW w klastrach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *