Potańcówki wiejskie – nabór od maja

Aktualności

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Od 1 do 24 maja 2024 r. można aplikować w ramach konkursu „Potańcówki Wiejskie”ogłoszonego przez NIKiDW. Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich.Program zakłada także wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.

Organizatorzy podkreślają, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza oraz zalecają podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 500 000 zł.Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany.Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-24 maja 2024 r.Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane w terminie 15 lipca – 15 października 2024 r.Wnioski do programu składane są wyłącznie elektroniczne, za pomocą generatora wniosków. Aktywny link do generatora pojawi się wraz z otwarciem naboru na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już dziś KGW mogą zapoznać się z regulaminem oraz poznać wzory wniosków, umowy i sprawozdania: https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

Źródło : https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *