Na co dofinansowanie z ARiMR. Analiza

Aktualności

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich z budżetu państwa. Do tej pory do ARiMR wpłynęło 11 tys. wniosków. Koła najchętniej angażują przyznane środki w działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, wynika z ciekawej analizy przeprowadzonej przez Agencję.

Przypominamy, że do 30 września 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru ARiMR mogą się starać o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Dotychczas złożonych zostało blisko 11 tys. wniosków.Obecnie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych jest ich 14,9 tys. ARiMR przypomina, że pula środków ( w 2024 r. wynosi 120 mln. zł )może się wyczerpać wcześniej, nie warto zatem zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Na podstawie sprawozdań złożonych przez KGW w latach 2018-2022 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła analizę, z której  wynika, że koła gospodyń wiejskich najczęściej angażują się w działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną. I jest to trend rosnący, ponieważ w 2018 roku zaangażowanie finansowe w tego typu działania było na poziomie ponad 25 proc., a w 2022 roku osiągnęło poziom blisko 39 proc. Na drugim miejscu w statystykach znajduje się, niezmiennie od 2018, rozwijanie kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. Z tym że przeznaczenie środków na ten cele spadło z 24,5 proc. do blisko 19,4 proc.Na trzecim miejscu nastąpiła zmiana. Działalność dotycząca wsparcia rozwoju przedsiębiorczości kobiet, na którą w 2018 r. wydano 15,5 proc. środków (w 2022 r. – 13,47 proc.), ustąpiła miejsca działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich – zaangażowanie środków w 2022 r. wyniosło 15,2 proc. (w 2018 r. – 12,26 proc.).

Przypominamy, że wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności danego koła. 8 tys. zł mogą otrzymać liczące nie więcej niż 30 osób,9 tys. zł  31-75 członków,  w przypadku jeszcze liczniejszych KGW kwota dofinansowania to 10 tys. zł.

Otrzymane fundusze mogą zostać spożytkowane na m.in.:

  • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; działania związane z reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwój kultury ludowej – w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Szczegóły jak złożyć wniosek znajdziecie na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kgw-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie

Żródło : https://www.gov.pl/web/arimr/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *