Program i konkurs dla KGW. Ważne terminy!

Aktualności Dotacje i konkursy

Przypominamy kołom gospodyń wiejskich, że w styczniu mijają terminy aplikowania o dofinansowanie w programie EtnoPolska oraz zgłaszania się do udziału w konkursie Zioła dla zdrowia.

Nabór wniosków do programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury Edycja 2024 potrwa do 16 stycznia 2024 r.Jego budżet wynosi 12 mln zł, kwota ta ma zostać przeznaczona na zadania wspierające działania w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu. Preferowane są zadania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania zawiera się w ramach czasowych od 15 marca do 17 października 2024 roku.  Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: https://sop.nck.pl/site/login .

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu. NCK przygotował instrukcję obsługi SOP, można też obejrzeć webinarium na ten temat : https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/program-etnopolska-edycja-2024-nabor-wnioskow. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne można zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl.

Koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem EtnoPolska 2024 : https://www.nck.pl/upload/2023/12/regulamin-etnopolska-2024950.pdf

Formularze zgłoszeniowedo udziału w konkursie zielarskim dla kół gospodyń wiejskich “Zioła dla zdrowia”należy przesłać do  31 stycznia 2024 r.Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap (wojewódzki) – Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym powyżej terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r.

DoII etapu Konkursu, z każdego województwa, zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.

II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów Konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do Konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do Konkursu.

Podczas Finału odbędzie się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu.Termin i miejsce organizacji Finału Konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2024 r.

Laureaci I etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 3 000 zł

II miejsce – 2 000 zł

III miejsce – 1 000 zł

Laureaci II etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 20 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kgw@minrol.gov.pl w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/konkurs-zielarski-dla-kol-gospodyn-wiejskich-ziola-dla-zdrowia .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *